Rolfterapie - Fyzio

Rolfterapie – strukturální integrace (rolfing)
Rolfterapie je manuální technika fascií, kterou vyvinula Dr. Ida Rolf. Jedná se o ucelený systém práce deseti ošetření , kde je cílem uvolnit zkrácená a srostlá, jakoby „slepená" místa v těle pomocí speciálních hmatů. To má neuvěřitelně příznivý vliv na velkou řadu tělesných i psychických potíží.

Hlavním cílem této práce je obnovení přirozené lidské pohyblivosti a vitality organismu prostřednictvím zlepšení držení těla. Rolfterapie prodlužuje, uspořádává a balancuje tělo v gravitačním poli prostřednictvím uvolňování chronicky zkrácených partií a udržovacích vzorců.

V případě poranění, psychického traumatu, špatných pohybových návyků, nedostatku pohybu nebo naopak přetěžováním, jednostrannou pohybovou zátěží, se vazivo v dané oblasti stává ztuhlým a ztrácí svoji pružnost. To má za následek vychýlení jednotlivých segmentů těla ze svislého uspořádání. Následný pocit bolesti a neohebnosti svalového aparátu, je vlastně jen následek toho, jak určité svaly nevykonávají svoji přirozenou funkci a činnost pouze v okamžiku potřeby, ale některé z nich musí udržovat tělo neustále ve vzpřímené poloze. To vede k jejich následnému přemáhání, nahromadění produktu metabolismu a ztuhlosti vazivového systému v dané oblasti, k limitované a nevyvážené pohyblivosti. Výsledkem jsou kompenzační tělesné i pohybové vzorce a chronická bolest v oblastech neustálého přetížení.


Strukturální integrace (SI) - Rolfterapie
Vazivo resp. fascie tvoří vnitřní mosty od temene hlavy až k patám, je to trojrozměrně probíhající rozčleňující síť, která poskytuje soudržnost a orientaci všem svalům, orgánům, kostem, mozku a nervovému systému. Proto je tedy tzv. podpůrnou strukturou pro celé tělo, udržující jednotlivé tělesné segmenty na místě, a nakonec i určuje konkrétní pohybový vzorec daného jedince.

 
Kdo byla Dr Ida Rolf?
PhDr. Ida Rolf (1896-1979) je zakladatelkou Strukturální Integrace (rolfterapie), techniky, která je jednou z nejdůkladnějších a nejefektivnějších manipulačních technik zasahujících do struktury lidského těla.

Ida vystudovala biochemii v Kolumbii a pracovala jako vědecká pracovnice v New Yorku. Jejím objektem bádání byla flexibilita bílkovin ve vazivové tkáni. Získala doktorát z biochemie na fakultě lékařství a chirurgie na univerzitě Columbia. Dvanáct let pracovala v Rockefelerově institutu na oddělení chemoterapie a organické chemie. Studovala také matematiku a nukleární fyziku v Curychu a homeopatické lékařství v Ženevě. Na základě nespokojenosti s dostupnými léčebnými metodami pro jejího syna začala ve třicátých letech 20. století objevovat osteopatii, chiropraktickou léčbu, Alexandrovu techniku a jiné.

Ve 40. letech rozvíjela práci s chronicky nemocnými, kteří nemohli nalézt pomoc nikde jinde, a zaznamenala mnoho úspěchů. V 50. a 60. letech se její pověst rozšířila, až byla na návrh Fritze Pearlse, zakladatele Gestalt terapie, pozvána do institutu Esalen v Kalifornii. Tam začala školit terapeuty a instruktory ve Strukturální Integraci.

V 70. letech založila Ida Rolf vlastní školu ve městě Boulder v Coloradu. Zemřela v roce 1979. Existuje několik škol, které pokračují ve výzkumu Idy Rolf k prohloubení porozumění vztahu gravitace a struktury lidského těla. Více na www.casi-rolfterapie.cz .


10 sezení rolfterapie
Smyslem Strukturální integrace je přivést tělo do rovnováhy a přirozeného souladu s gravitačním polem. Strukturální integrace tohoto stavu dosahuje pomocí 10 systematicky sestavených sezení. Jedno sezení trvá přibližně 1-1,5hod s odstupem 1-4týdny mezi jednotlivými ošetřeními.

Tento proces uvolňuje postupně všechny části těla (nohy, ruce, hlavu, trup atd.) z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání v souladu s gravitačním polem země.

Terapie začíná analýzou držení těla a pohybu klienta, může být provedena i fotodokumentace. Terapeut pracuje v závislosti na ošetřované oblasti těla rukama, bříšky prstů nebo lokty. Nehledá příčinu bolesti, ale postupným uvolňováním stažených svalů, šlach a fascií, dává tělu možnost znovu nalézt rovnováhu. Klient spolupracuje dechovými cviky nebo malými specifickými pohyby. Závěr ošetření může být doplněn pohybovými cviky nebo cviky podporujícími pohybové vnímání.

Pracuje se na širokém lehátku, židličce či ve stoje, vždy s ohledem na klientův stav či pohybové zatížení.

Klientům, kteří chtějí nejdříve vyzkoušet, jestli je pro ně rolfing správnou formou terapie, doporučuji vyzkoušet první sezení, které otevírá povrchové fascie či první 3 sezení, která oslovují „vnější struktury“ těla a jsou tak dobrou pomůckou při rozhodování, zda pro vás rolfterapie může být přínosem.


Kde rolfterapie pomáhá
Rolfterapie je vhodná pro kohokoliv bez ohledu na věk. Musí být přizpůsobena konkrétním okolnostem, např. věku klienta a jeho potřebám, přáním a schopnostem. Obvyklými problémy, se kterými může pomoci, jsou:

 • Svalovo-kosterní problémy (bolest šíje a zad, skoliózy, útlak kořenového nervu, tenisový loket, zmrzlé rameno atd.)
 • poúrazové a pooperační stavy (jizvy, srůsty po operacích, zlomeniny)
 • chronické potíže nebo problémy vycházející z jednostranného přetěžování těla
 • u lidí, kde selhaly jiné rehabilitační techniky
 • zlepšení vzhledu a držení těla
 • zlepšení kapacity dechu
 • zlepšení fyzické výkonnosti, pohyblivosti a tělesného vnímání (sportovci, herci, tanečníci)
 • podpora osobního růstu, psychické vyrovnanosti a zvýšení sebevědomí

Mnoho klientů očekává od rolfingu redukci bolesti. Cílem terapeuta rolfingu není najít příčinu jako takovou, ale přivést celkově tělo klienta do stavu blízkému zdravé rovnováze. Ve většině případů se pak sníží nejrůznější nepříjemné symptomy nebo bolesti zcela vymizí.

Rolfing může pomoci lidem v každém věku při problémech nejrůznějšího druhu. Sezení u dětí bývají kratší a odstupy mezi sezeními delší.


Kontraindikace ošetření rolfterapií
Existují určité potíže, kdy se nedoporučuje rolfterapii aplikovat. Jsou to především poruchy pojivové tkáně, raný začátek těhotenství a určitá opatrnost je třeba také u lidí s voperovaným kardiostimulátorem.

Pokud jste nemocní, je vhodné prvně vyhledat svého lékaře. Specifické potíže je dobré vždy zcela vyjasnit před započetím terapie.


Dlouhodobé přednosti rolfterapie
Výsledky ošetření nejenže zůstávají obvykle zachovány, ale dokonce se dále prohlubují a vyvíjejí. Změny spuštěné rolfingem se neodehrávají pouze ve fyzickém těle klienta, ale také v subjektivní zkušenosti. Následkem životních podmínek bývá náš cit pro vlastní tělo často jen nedostatečně vyvinut a v průběhu série sezení dozná významného zlepšení, které je nezřídka podnětem k pozitivnímu vývoji tělesné struktury a duševna i do dalších let.

Stres, úrazy a proces stárnutí se negativně odrážejí na držení těla. Z tohoto důvodu může být po určité době vhodné absolvovat obnovující sezení.


Moje cesta k rolfterapii
Během mého studia jógy jsem se náhodou setkala s technikou Strukturální integrace (Rolfterapií neboli Rolfingem). Tato systematická manuální terapie fascií, která v těle působí hluboké změny nejen na tělesné, ale i psychické úrovni si brzy získala celou mojí pozornost. Bylo to zvláště poté, co jsem si na vlastní kůži jako klientka prošla všech deset ošetření rolfingem a úžasný pocit rolfingového doteku, tak odlišný od masáží a jiných měkkých technik.

Jako fyzioterapeutka jsem byla překvapená metodou, která mi dokázala pomoci vyřešit moje dlouholeté bolesti a problémy po zlomenině klíční kosti a ruky, které mě trápily při sportu i v práci. Celé tělo se mi uvolnilo a já jsem po více jak patnácti letech přestala pociťovat napětí a bolesti. Žádná z jiných technik mi s vyrovnáním těla takto nepomohla. Sérii ošetření jsem absolvovala v Praze, kam jsem společně s mým tátou na rolfterapii dojížděla. Táta měl velké problémy s páteří, diagnostikovanou Meniérovu chorobu jako poruchu vestibulárního aparátu. Trápil mě pohled na jeho časté nevolnosti, kdy nebyl schopen vůbec fungovat a lékaři mu kromě silných léků nedokázali pomoci. Přes jeho počáteční skepsi jsem ho přesvědčila, abychom do Prahy jezdili společně a ošetření absolvoval také. Po absolvování všech deseti sezení mám znovu zdravého fyzicky aktivního tátu, plného elánu do práce a do života bez léků.

Tyto zkušenosti mě přesvědčily natolik, že jsem se rozhodla rolfterapii studovat a nadřadit ji většině technik, se kterými jsem dosud pracovala. Velice ráda ji zařadím i mezi ostatní techniky, díky kterým mohu pomoci lidem opět nalézt svojí fyzickou i duševní rovnováhu a dát jim tak možnost se ve svém těle cítit zase dobře.


Kraniosakrální osteopatie – terapie
Kraniosakrální terapie je jemná manuální terapie pro klienta velmi příjemná založená na naslouchání našim tkáním. Uvolňuje a osvobozuje životní sílu, oživuje její tok a rytmus a tím nastartovává samoléčebné procesy v organismu na rovině fyzické, emoční i mentální. Přináší příjemnou a tolik potřebnou relaxaci, pocit hlubšího a snadnějšího dýchání, zbavuje pocitu tíhy a navrací klienta zpátky ke komunikaci s vlastním tělem a jeho schopností sebeuzdravování.
Využívá vlastnosti centrální nervové soustavy, malých pohybů v kostech, mezi kostmi a v lebečních švech. Odstraňuje napětí vzniklá různými traumaty lebky (poporodní traumata, úrazy hlavy atd.) a tím ovlivňuje funkci hlavových nervů, mozkových cév i mozkových žláz.
Kraniosakrální terapie je přístupem komplexním, tělesným i energetickým.

Fyzio
Mým cílem ve fyzioterapii je Váš aktivní přístup k problémům. Budeme společně pracovat na tom, abychom ulevili Vašim bolestem a problémům, hledat možnosti, kombinovat je a především se hýbat.

Nabízím Vám:

 • aktivní přístup, cvičení a masáže
 • měkké a mobilizační techniky
 • cvičení s velkými míčí, SM – systému, prvků jógy
 • léčba některých druhů funkční ženské sterility dle Mojžíšové
 • cvičení zaměřené na správnou práci a funkčnost pánevního dna
 • reflexní masáže plosky nohy, sportovní a relaxační masáže
 • kondiční cvičení a kompenzace sedavého způsobu života
 • cvičení a péče o těhotné a ženy po porodu
 • individuální i skupinové lekce zaměřené na kondici a zlepšení držení těla


Ceník
Rolfterapie- ošetření metodou strukturální integrace1500kč
Rolfterapie- ošetření metodou strukturální integrace - děti do 10ti let1000kč
Rolfterapie- ošetření metodou strukturální integrace - miminka a malé děti s možností návštěvy doma          cena dohodou
Kraniosakrální terapie /osteopatie 800kč
Práce s jizvami dle Sharon Wheeler 1000kč
Individuální cvičení s konkrétním zaměřením na klienta 600kč / 60min.
Individuální rehabilitace800kč / 60min.
Reflexní terapie700kč / cca 30min.
Při neomluvené terapii, účtuji 50% její plné ceny při další návštěvě.

Vzdělání, odborné kurzy, zkušenosti
 • Kraniosakrální terapie/osteopatie, R. Neškrabal, Praha (2019)
 • The Tail End (24 hrs workshop) with Sharon Wheeler (2018)
 • 4th an 5th session of SI (24hrs workshop) with Nilce Silvera (2018)
 • The Art of Rolfing (24 hrs workshop) with Sharon Wheeler (2017)
 • Bonework - Integrating bone fascia (30hrs workshop) with Sharon Wheeler (2017)
 • 3day workshop - Sharon Wheeler - Scar work - Robert Schleip - Fascial research on Structural integration - Neal Powers - Third hour of SI session (2016)
 • Studium strukturální integrace, Rolfterapie pod CASI ( 2015-2016 )
 • Hormonální jógová terapie u Dinah Rodrigues, Berlín 2014
 • Kurz učitele jógy, Yogacentrum Praha 2014
 • Reflexní terapie, B. a J. Patakyovi, Praha 2013
 • Kurz cvičení SM systém 1. (úvodní funkční stabilizace a mobilizace páteře), MUDr. Smíšek, Praha 2007
 • Reflexní terapie ploskou nohy, PhDr. Ingrid Špringerová, PH.D., Praha 2007
 • Manuální terapie podle Mojžíšové, Dr. P. Švejcar, Albrechtice 2007
 • Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách, Dr. P. Švejcar , Odolov 2006
 • Kurz osobní asistence pro postižené, M. Cameron, Haddington, V. Británie 2005
 • Vyšší odborná zdravotnická škola, obor Diplomovaný fyzioterapeut (2001 – 2004)

Z důvodu fyzické náročnosti metody přijímám klienty do váhy 75kg. Pokud kvůli mě nechcete hubnout, prosím kontaktujte mé bezvadné kolegy Miroslava Krčka nebo Jana Ševčíka, kontakt na www.casi-rolfterapie.cz